Foto aktualita
 

Zřízení elektrické přípojky

Jak jsme Vás již na členské schůzi informovali, zřízení přípojky elektriky pro čerpadlo užitkové vody je v plném proudu. Společnost ČEZ přislíbila vybudování přípojného místa nejpozději do 15. prosince. Připomínám, že se celá akce zasekla na územním rozhodnutí magistrátu města Děčína…

Práce tedy byly zahájeny a v místě spodních zahrádek je již natažena chránička a kabel k patě pozemku spodních zahrádek. Naším úkolem bude ale ještě před osazením elektroměru vykopání a položení kabelu od hlavního jističe až k čerpadlu.

Termín této brigády bude záviset na počasí.

Edit 16.11.2020:
Práce ve spodních zahradách je v plném proudu. Byla domluvena možnost zřízení podružných odběrových míst pro zájemce ze spodních zahrádek, kteří nikdy neměli elektriku a nemají ani pitnou vodu, jako máme u nás.

Zahrádkáři ze spodní kolonie se pustili do přípravných prací a je tedy skrze jejich pozemek vykopán výkop pro vedení přívodního kabelu k čerpadlu užitkové vody. Zbytek výkopových prací (cca 50 m) je již na nás.

Zájemci, kteří budou chtít elektriku se budou také z části podílet na zřizovacích nákladech. Výborem byl stanoven poplatek „za připojení“ a také poplatek za materiál (jistič a elektroměr). Podrobnější informace o tom, jak byla tato část akce stanovena Vám sdělíme v jednom z bodů následující členské schůze v roce 2021.

Předpokládáme, že do konce roku bude vše připraveno na provoz v následující sezóně.

Edit 21.11.2020:
Dnes na mimořádné brigádě bylo dokopáno zbývajících cca 50 metrů výkopu pro kabel k čerpadlu. Kabel byl umístěn do chráničky a položen. Dále nás ještě čeká postavení kiosku pro elektroměr, který musí být na patě pozemku (dle nové smlouvy s distribucí již nemůže být na původním místě) a úprava rozvaděče u čerpačky. Vše se slibně rýsuje ke zdárnému konci.

Děkuji těmto brigádníkům, kteří se zúčastnili : J.Váňa, J. Karafiát + příbuzný, R. Jehlička, M. Chvojka, L. Světelský a L. Klemera

Edit 12.12.2020:
Dnes jsme společně s Robertem Jehličkou provedli usazení kiosku pro umístění elektroměru (vybudování odběrného místa). Práce tedy stále pokračují a nás nyní čeká ještě výměna pojistkové skříně na čeprací stanici a jako poslední revize vybudovaného vedení. Na základě této výchozí revize můžeme uzavřít s ČEZem smlouuvu o odběru elektriky a dojde také o osazení elektroměru. Vše se nám to zatím dobře vyvíjí a v létě budeme z vesela zalévat.

Díky za účast Robertu Jehličkovi a Kamilovi Podolskému za zajištění materiálu.

Velké díky taky Jardovi Chmárníkovi (předseda výboru spodních zahrádkářů), za výbornou spolupráci a velikou pomoc při realizaci přípojky.
Všechny fotky z této akce naleznete ve fotogalerii :-)