Obecná pravidla povinných brigád naší kolonie. Pojďme si je společně připomenout 😊

  • Každý člen, vyjma těch, kteří jsou starší 70-ti let nebo držitel ZTP průkazky je povinen podílet se na udržování společných zařízení naší kolonie a společných ploch formou brigádnické činnosti.
  • Každý rok budou vyhlášeny maximálně dvě brigády, jarní a podzimní. Může ale nastat situace svolání výjimečné brigády v případě, že již byly obě dvě brigády provedeny. V tomto případě účast člena na této brigádě lze „převést“ na brigádu následnou, které se člen nemusí zúčastnit.
  • Brigády budou vždy včas zveřejněny na našem informačním portále, brankách a nástěnkách.
  • Pokud člen se účastní brigády spolu s rodinným příslušníkem nebo další osobou, neznamená to, že počet osob s tímto členem nahrazuje další následné brigády. Např. člen + 2 osoby neznamená, že má splněny další dvě následné brigády.
  • Omluva z brigády je slušností a nám zajistí alespoň představu o počtu členů na konané brigádě a k tomu také možné naplánování práce. Prosíme omluvy zasílejte emailem, sms zprávou, aby se předešlo nedorozumění.
  • V případě, že člen neodpracuje povinnou brigádu, ani brigádu náhradní je mu účtována poplatek za neoddělanou brigádu ve výši 450,-Kč.
  • Možnost vykonat náhradní práce za neprovedenou brigádu je samozřejmě možná po domluvě s některým z členů výboru a to v případě, že bude něco potřeba udělat.
Rádi bychom, aby brigády byly brány jako společenská akce, zakončená posezením u piva, vína, limonády a grilu, než jako otravná práce, protože zde máme zahrádku..

Jako výbor se budeme snažit postarat o to, aby brigády takto mohly vypadat. Zkusíme to tak? 😊