Foto aktualita
 

Spolková chata má novou podlahu..

Spolková chata naší kolonie dostává za poslední dva roky zabrat. Začaly se zde „hojně“ konat výborové schůze a členské schůze. Proto je zapotřebí se během brigád věnovat také právě jí.
V loňském roce se povedlo provést nátěr spodní části včetně okenic, letos při brigádě zase vyklidit nepotřebný bordel, který se v ní nacházel, protřídit a skartovat staré dokumenty, a nakonec ji připravit na položení nové podlahy, protože se stávající začala propadat.
V pátek jsme se společně s Robertem Jehličkou na to vrhly, vyměnily shnilý trám a položily podlahu novou.
V sobotu byl do chaty nastěhován zpět nábytek a je skoro hotovo 😊.. ještě pár úprav a chata je připravena na letošní členskou schůzi.