Foto aktualita
 

Prořez zeleně zasahující do uliček

Žádáme všechny naše členy, aby provedly prořez veškerých stromů, keřů a jiné zeleně zasahujících do uliček v kolonii. Dále pak živých plotů vyšších než 1,8m na maximálně tuto výšku!